Drie visstropers aangehouden in Rilland

RILLAND -
De paling bleek afkomstig te zijn uit de Bathse kreek van Staatsbosbeheer, dat ook wel bekend staat als Natura2000 gebied. In dit gebied is het verboden te vissen en worden ook geen vergunningen verleend. De politie heeft de fuiken in beslaggenomen en de paling teruggezet in de Bathse kreek. Tegen de drie visstropers is proces-verbaal opgemaakt.
Samenwerking
De politie werkte hiervoor samen met medewerkers van de Provincie Zeeland en de Sportvisserij Zuidwest Nederland. De samenwerking tussen de verschillende instanties komt voort uit het Gemeenschappelijk Handhaving Project Zeeland.
Handhaving
Dat is een samenwerkingsproject onder leiding van de Waterpolitie, waaraan ook de Milieupolitie Zeeland, opsporingsambtenaren van Sportvisserij Zuidwest Nederland, Provincie Zeeland en Staatsbosbeheer meewerken. Het doel van de samenwerking is het gezamenlijk toezicht en de handhaving van regels in het Nationaal Park Oosterschelde.