PvdA: raad Vlissingen fout voorgelicht

VLISSINGEN - Dat zegt de fractie van PvdA Vlissingen.

Verhoging

Volgens de partij is de gemeenteraad van Vlissingen onvolledig of foutief geïnformeerd. In november stemde de raad in met een verhoging van de sporttarieven. Dat zou 30.000 euro opleveren, wat neerkomt op een gemiddelde stijging van 7,5%. De verhoging blijkt nu ruim 85.000 euro op te leveren. Een gemiddelde stijging van bijna 25%.

Voorstel

De PvdA stelt de kwestie volgende maand aan de orde in de commissie Maatschappelijke Zaken en Algemeen Bestuur. Aansluitend wordt een initiatiefvoorstel ingediend voor de raadsvergadering in april om de sporttarieven aan te passen, zodat de sportclubs alsnog het lagere tarief hoeven te betalen.