Weinig discussie bij Zeeuws debat over regeerakkoord

MIDDELBURG -
Het inzicht dat er bezuinigd moet worden, werd door de meeste panelleden van het debat gedeeld. Alleen over de manier waarop, ontstond wat onenigheid.

Thema's

Wat is de betekenis van het regeerakkoord voor de Zeeuwen? Die vraag stond centraal in het debat. Er kwamen veel verschillende thema's aan de orde: zorg, economie, wonen, veiligheid en onderwijs en de rol van de gemeenten.
Geen visie
De panelleden waren vooral kritisch over de aanpak van het thema zorg en wonen. Jan de Graaf van Werk voor ouderen, was duidelijk over de aanpak van dit thema in het regeerakkoord: hij kon er geen visie in ontdekken. Volgens De Graaf ontbreekt de samenhang in de maatregelen in het akkoord volledig.