Middelburg bezuinigt ruim 6 miljoen euro

MIDDELBURG -
Voor de inwoners betekent het dat de onroerend zaakbelasting vanaf 2016 wordt verhoogd. Verder stijgt de hondenbelasting en de afvalstoffenheffing en worden parkeervergunningen duurder. Voor gemeenschappelijke regelingen wordt flink minder geld uitgetrokken.

Zwembad

Burgemeester en wethouders stellen voor om het zwembad in Arnemuiden te sluiten, zodra het zwembad van camping De Witte Raaf in gebruik is. Het totale subsidiebedrag gaat vanaf 2016 met een kwart miljoen euro omlaag. De gemeenterubriek in een huis-aan-huis-blad wordt verkleind.

Kerstpakketten

Sommige bezuinigingsvoorstellen zijn door het college afgewezen. De nieuwjaarsreceptie, de uitjes voor de gemeentelijke afdelingen en de kerstpakketten voor ambtenaren blijven. Ook wordt niet getornd aan de zwemlessen voor kinderen in het speciaal onderwijs. En de fontein op de Balans blijft gewoon in gebruik.

Geschrapt

Eerder was al bekend dat er geen nieuw theater komt en dat een brug voor langzaam verkeer over het Kanaal door Walcheren is geschrapt.

Inspraakronde

In maart komt er een inspraakronde voor de inwoners van Middelburg. De gemeenteraad buigt zich in april over deze bezuinigingsvoorstellen.