Belgen willen 785 miljoen als ontpolderen niet doorgaat

VLAANDEREN -
In de zomer van 2011 besloot het kabinet om de Hedwigepolder niet onder water te zetten en op zoek te gaan naar alternatieven. Één van de lokaties, die als alternatief wordt genoemd, is de Appelzak op Zuid-Beveland.

Vlaamse Parlement

Donderdag benadrukte de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits in het Vlaamse Parlement nog dat Nederland de Hedwigepolder onder water moet zetten en zo de afspraak in het Scheldeverdrag van 2005 moet volgen.

Scheldeverdrag

Het Scheldeverdrag houdt in dat de Hedwigepolder onder water zou worden gezet en dat er natuurgebied voor in de plaats moet komen. Ondertussen wordt de Westerschelde dieper gemaakt, zodat grotere zeeschepen de haven van Antwerpen kunnen bereiken.

Geheime nota

Volgens de geheime nota van de Vlaamse overheid kan de schade voor Vlaanderen oplopen van 250 tot 785 miljoen euro. De Belgen moeten een dijk aanpassen, baggerwerkzaamheden lopen vertraging op en alle gedoe is zeer schadelijk voor de haven van Antwerpen. Dat alles kost Vlaanderen miljoenen euro's.
Lees hier de geheime nota van de Vlaamse Overheid.

D66

Het feit dat de Belgen een schadeclaim voorbereiden voor Nederland is ernstig en dus wil D66 opheldering van staatssecretaris Bleker van Landbouw.