Helft AED's controledag vertoont gebreken

MIDDELBURG -
Met deze apparaten kan men door het toedienen van een elektrische schok het hart van een bewusteloze patiënt terug in een normaal ritme brengen. Daarvoor worden plakkertjes met elektroden gebruikt. Bij veel AED's waren die elektroden niet goed meer.

Gel

De gel droogt uit en geleidt dan niet meer goed. Daardoor kan de reanimatiepoging mislukken. Daarom moeten de elektroden om de twee jaar worden vervangen.

Vorst

Ook de batterijen blijken vaak voor problemen te zorgen. Die moeten om de vier jaar vervangen worden. Veel AED's hangen in de buitenlucht bij openbare gelegenheden. Door de strenge vorst van de afgelopen tijd kunnen vooral oudere batterijen batterijen spanning verliezen. Bij een te lage batterijcapaciteit mislukt de reanimatiepoging.

Geschrokken

Pieter Joziasse van Medisol, het Middelburgse bedrijf dat de AED-controledag organiseerde, is geschrokken van het resultaat. "Meer dan de helft, dat zijn er wel erg veel, meer dan ik had verwacht."

Vermoeden

Wel plaats hij gelijk een kanttekening: "Dit betekent niet dat de helft van alle AED's problemen heeft. Dit is natuurlijk niet representatief. Alleen mensen die al het vermoeden hebben dat er iets moet gebeuren, komen daar naar zo'n controledag."

Try-out

Joziasse was wel heel blij met de opkomst. "Dat was absoluut boven verwachting." Deze controledag was een soort try-out. "Nu het succesvol blijkt, gaan we het uitrollen naar de rest van Nederland. We gaan overal controledagen organiseren."

Marktleider

Het Middelburgse bedrijf is landelijk marktleider op het gebied van reanimatiematerialen. Behalve in Nederland, levert Medisol AED’s in nog acht andere landen binnen Europa.

Gratis

De 32 AED's die gebreken vertoonden zijn allemaal gerepareerd en weer in goede orde teruggegeven. Zonder dat daarvoor betaald hoeft te worden. "We hopen hiermee mensen ervan bewust te maken dat het onderhoud van de AED net zo belangrijk is als de aanschaf. Als je de tijd hebt kun je dat zelf doen, maar natuurlijk hopen we ook dat er meer mensen onderhoudscontracten bij ons afsluiten."

Doden

Onlangs werd bekend bekend dat in het hele land veel AED’s slecht of niet werken door gebrekkig onderhoud. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn er zelfs meldingen binnengekomen dat er doden zijn gevallen door haperende AED’s.

Collecte

Joziasse weet wel een verklaring. "Vaak worden AED's betaald via een collecte. En dan is er wel geld voor de aanschaf en niet voor het onderhoud. Daarom hopen we hiermee mensen aan te sporen om ook van het onderhoud werk te maken."