Protocol nucleaire besmettingen ADRZ Goes

GOES -
Door de juiste afspraken en de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen kan aan een mogelijk besmette patiënt eerste hulp worden geboden zonder dat hulpverleners risico lopen.

Spoelruimte

Naast speciaal beschermend materiaal voor personeel is er een aparte spoelruimte. Hierin wordt eventueel vervuild water apart opgevangen.