Herinrichting straten Sint Jansteen

SINT JANSTEEN - Er is weinig ruimte voor groenvoorziening, de trottoirs zijn smal en de rijbaan erg breed, waardoor te hard wordt gereden.

Woonstraat

De straten zullen worden ingericht als woonstraat, waar een maximale snelheid van 30 km/uur zal gaan gelden. De rijbaan wordt versmald en trottoirs verbreed.
Parkeren zal niet langer langs de rijbaan gebeuren, maar in nieuwe parkeervakken.

Voorgelegd

De plannen worden naar verwachting in maart 2013 aan de dorpsraad en de omwonenden voorgelegd. De opknapbeurt staat gepland voor de tweede helft van 2013.