Waterschap Scheldestromen strooit extra

OOST-SOUBURG -
Bij aanhoudende vorst en sneeuw kan het waterschap in eigen beheer besluiten om extra te strooien.
Extra
Er worden bijvoorbeeld uitzonderingen gemaakt voor agrarische bedrijven die brandstof, mest, voer of melk moeten aan- of afvoeren. Die komen eerder aan de beurt. Mensen kunnen zelf ook aangeven waar er extra gestrooid moet worden, maar het is aan het waterschap zelf om te bepalen welke wegen sneeuwvrij gemaakt moeten worden.

Zout

Op wegen waar bijna geen verkeer rijdt, wordt niet gestrooid. Zout werkt pas als het door verkeer goed wordt ingereden. Te veel zout is ook slecht voor het milieu. Waterschap Scheldestromen beheert in totaal ruim 4.000 kilometer weg.