Mijlpaal voor ontsluiting historische akten Schouwen

ZIERIKZEE -
Volgens gemeentearchivaris Huib Uil geven de akten een bijzonder beeld van gebruiken en gewoontes van vroeger. Zo werden notarissen ingeschakeld om ruzies tussen personen op papier te zetten. Die akten werden dan als een soort proces-verbaal gebruikt tijdens rechtszaken.
1766
Gericht zoeken in de archieven was tot enkele jaren geleden onmogelijk. Via de gemeentewebsite kan nu worden teruggekeken tot 1766. Door het invoeren van bijvoorbeeld een familienaam kan worden gezocht naar een historische notariële akte.
In 2013 hopen de vrijwilligers de overige 20.000 akten in kaart te hebben gebracht.