'Plan Perkpolder tot mislukken gedoemd'

HULST -
De Provincie Zeeland heeft 7 miljoen euro in het project voorgefinancierd. Een prestigieus en ambitieus plan, maar in een rapport dat in het bezit is van Omroep Zeeland komt een ander beeld naar voren.

Achtergehouden

Het rapport zelf is nooit in Provinciale Staten besproken. Volgens Johan Robesin van de Partij voor Zeeland is het door de toenmalige provinciebestuurder Harry van Waveren bewust achtergehouden.

Gevaarlijk

Een slecht bereikbaar gebied voor toeristen, plezierjachten die gevaarlijk dicht bij zeeschepen varen en een ingestorte woningmarkt. Het gebied rond Perkpolder waar een nieuw woon- en recreatiegebied is gepland, komt er niet best af. Nota bene in een rapport van de Provincie Zeeland, die de gebiedsontwikkeling heeft goedgekeurd.

Werkzaamheden

In mei van dit jaar moeten de graafwerkzaamheden bij Perkpolder beginnen. In Perkpolder moeten de komende jaren 250 woningen, een jachthaven met 350 tot 500 ligplaatsen, een golfbaan, een hotel, een restaurant en 75 hectare buitendijkse natuur komen.

Scheepvaart

Perkpolder is volgens het rapport slecht bereikbaar voor toeristen uit Nederland, België en Duitsland. Een jachthaven voor pleziervaart in dit deel van de Westerschelde is gevaarlijk vanwege de scheepvaartroute naar Antwerpen. Het aanbod op de huizenmarkt in Zeeland overtreft de vraag en toerisme bij Perkpolder is onderontwikkeld. Bovendien heeft Zeeland genoeg hotels en golfbanen.

Achterhaald

Het taxatierapport is opgesteld in opdracht van de Regionale directie Domeinen Zuid en de Provincie Zeeland zelf door gerenommeerde bureaus. Volgens dagelijks provinciebstuurder Kees van Beveren is het rapport inmiddels achterhaald door nieuwere rapporten die veel positiever zijn over het gebied. Bovendien betreft het een taxatierapport dat dient om grond aan te kopen.

Onvindbaar

Fractievoorzitter Johan Robesin van de Partij voor Zeeland heeft het rapport vijf jaar geleden niet in kunnen zien. Hij heeft de Statengriffie gevraagd naar het rapport op zoek te gaan, maar daar werd niets gevonden. Robesin heeft sterke vermoedens dat Van Beverens voorganger, Harry van Waveren, het rapport 'bewust heeft achtergehouden' om zijn plan 'erdoor te drukken'.

Bouwmaatschappijen

In september kwam Plan Perkpolder in de problemen nadat twee bouwmaatschappijen zich terugtrokken. De twee bouwmaatschappijen, Bouwfonds en AM, kwamen financieel in de problemen door de crisis.