Bewoners sluizencomplex naar Raad van State

WEMELDINGE -
De jachthaven moet, als het aan de gemeente ligt, groeien naar zo'n 570 ligplaatsen. Om dat te realiseren komen in de noordoostelijke helft van de voorhaven extra aanlegplaatsen. Bewoners van het sluisplateau vrezen parkeeroverlast van booteigenaren en een onveilige situatie doordat de haven te klein zou zijn voor zoveel bootjes.
De uitbreidingsplannen zijn eerder uitgesteld omdat Rijkswaterstaat ook bezwaar had gemaakt. Er zou in de nieuwe opzet te weinig ruimte zijn om de boten van de dienst te kunnen manoeuvreren. Wanneer de Raad van State uitspraak doet in de bewonerszaak is nog niet bekend.