Klimaatfonds wil CO2-neutraal Zeeuws dorp

OOST -
De bedoeling is dat de initiatiefnemers een eigen toekomstplan maken om de uitstoot van kooldioxide te beperken en zo het dorp CO2-neutraal te maken. Het fonds denkt met name aan de betere isolatie van woningen en het aanbrengen van zonnepanelen.

De initiatiefnemers kunnen voor een klimaatneutraal dorp samenwerken met onder meer gemeentes en bedrijven.