Sluiskiltunnel krijgt 'bril' aangemeten

SLUISKIL -
De stalen bril wordt rondom in een gewapend betonnen constructie gezet. De binnenkant wordt volgestort met een dikke laag beton. De boormachine boort eerst door deze laag heen om zo te voorkomen dat er water in de bouwput stroomt.


Westzijde

Aan de westzijde wordt over ongeveer drie maanden eenzelfde constructie aangebracht. Het is de bedoeling dat de Sluiskiltunnel in 2015 klaar is.