Aanpak wateroverlast in Molenwijk Rilland

RILLAND -
De gemeente gaat de komende tijd een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Hiermee wordt voorkomen dat schoon water onnodig naar de zuivering wordt afgevoerd. Het waterschap legt een nieuwe waterloop aan en een waterberging waar het schone regenwater tijdelijk kan worden opgeslagen.

Valkenisseweg

Naast de werkzaamheden aan de noordzijde van Molenwijk verruimt het waterschap de waterloop langs de Valkenisseweg ten zuiden van Rilland. De duikers in de waterloop worden vervangen door duikers met een grotere diameter.

Verkeershinder

De werkzaamheden kunnen enige verkeershinder veroorzaken. Bij de Valkenisseweg wordt een omleidingsroute ingesteld.