'Dorpscentrum De Wemel moet uitgebreid worden'

WEMELDINGE -
Een onderzoeksbureau heeft onderzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden van De Wemel. Het bureau heeft drie scenario’s ontwikkeld. In het eerste blijft de functie van De Wemel min of meer zoals die nu is: de bibliotheek en de speel-o-theek komen dan niet in De Wemel. Wel is er ruimte voor Kibeo. In het tweede scenario komt de bibliotheek, eventueel de speel-o-theek, en Kibeo in De Wemel. Gevolg daarvan is dat verschillende partijen die nu gebruik maken van De Wemel moeten uit het gebouw moeten. In het derde snenario, dat de voorkeur geniet van het college, wordt De Wemel uitgebreid.

Toelichting

Op 6 maart 2012 presenteert het onderzoeksbureau de plannen aan de gemeenteraad. Tijdens de jaarvergadering van Stichting Bewonersbelangen op 21 maart licht het bureau de uitkomsten toe voor Wemeldingenaren.