Voorgeschiedenis verdachte dubbele moord

HAARLEM - Hij is met zware brandwonden van 28 juli tot november 2010 opgenomen geweest in het ziekenhuis.

Mishandeling
De verdachte kwam twee weken daarvoor voor het eerst in aanraking met justitie nadat zijn vriendin aangifte had gedaan van mishandeling door de verdachte. Hij heeft toen 3 dagen vastgezeten, maar omdat hij geen strafblad had en er in juridische termen sprake was van een eenvoudige mishandeling is hij vrijgelaten.

Gezocht
Nadat hij in november 2010 uit het ziekenhuis ontslagen was heeft het Openbaar Ministerie hem diverse malen opgeroepen voor een verhoor, maar daarvoor is hij nooit op komen dagen. Hij had geen vaste woon- of verblijfplaats, omdat hij ook woonde in het huis dat hij af had laten branden.

Rechtszaak
Het Openbaar Ministerie heeft in januari besloten om tot vervolging over te gaan, zonder verhoor. De zaak lag klaar om in een zitting van de rechtbank te behandelen.

Voor een volledig overzicht van al het nieuws rondom de dubbele moordzaak zie http://www.omroepzeeland.nl/moordzaakmiddelburg