Huur huizen in Zeeuws-Vlaanderen omlaag

OOST-SOUBURG -
In het regeerakkoord is afgesproken dat de huurprijzen voortaan worden gekoppeld aan de waarde van de huizen. In Zeeuws-Vlaanderen zou dat betekenen dat de huurprijzen van de meeste woningen worden verlaagd. Huurders kunnen hierdoor per jaar gemiddeld 700 euro besparen.

6 miljoen

De woningcorporaties Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Clavis en Woonstichting Hulst zeggen door deze afspraken ieder jaar zo'n zes miljoen euro minder aan huuropbrengsten binnen te krijgen. Daardoor hebben ze minder geld voor onderhoud en nieuwbouw en vrezen ze uiteindelijk failliet te gaan.

Nieuwbouw

Volgens de corporaties in Zeeuws-Vlaanderen hebben de huurders maar even profijt van de verlaging van de huur. De huurverlaging zal ten koste van nieuwbouw en onderhoud gaan. De woningcorporaties in de krimpregio's hopen dat de kabinetsplannen worden bijgesteld.