Nooit eerder vertoond werk van Herman Goetheer te zien

VLISSINGEN - Goetheer
tekent en schildert al zijn hele leven in en over Vlissingen. Aanvankelijk het oude Vlissingen en de afbraak ervan. Later is hij abstracter gaan schilderen, maar ook in dat werk is iets van een stad nog altijd te herkennen.

Bij de tentoonstelling, in de dependance Willem III aan de Walstraat in Vlissingen, is een catalogus van zijn werk uitgebracht en de dvd 'Een eigenzinnige schilder'.