Meeste Zeeuwen tegen versoepeling ontslagrecht

OOST-SOUBURG - Uit het onderzoek blijkt ook dat 46 procent van de Zeeuwen voor het verkorten van de WW-uitkering is, tegen 42 procent tegen. Daarmee is Zeeland de enige provincie waarin een relatieve meerderheid achter de maatregel staat. 57 procent vindt het een goed plan om de werkgever de eerste zes maanden van de WW te laten betalen.

AOW-leeftijd

38 procent van de deelnemers uit Zeeland staat achter de actuele maatregel om de AOW-leeftijd geleidelijk te verhogen tot 67 jaar. Vijfitig procent wil dat de AOW leeftijd 65 jaar blijft. 38 procent zegt zelf te willen doorwerken tot het 67e jaar. Extra vrije dagen wordt genoemd als beste motivatie om langer door te werken.

Vakopleidingen

73 procent van de Zeeuwse deelnemers is het eens met de stelling ‘Vakopleidingen met goede arbeidsmarktkansen moeten goedkoper worden dan andere studies’. De grootste groep (47 procent) staat echter niet achter het door Ronald Plasterk geopperde plan om technische studies helemaal gratis te maken.