Nederlands of Engels verplicht op Westerschelde

OOST-SOUBURG -
Op het water ontstaan volgens Rijkswaterstaat steeds vaker gevaarlijke situaties door spraakverwarring tussen schippers en de verkeersleiding. Er zijn vooral problemen met kapiteins van riviercruises uit Oost-Europa.

Aan de ketting

Tot 1 januari worden er alleen nog waarschuwingen uitgedeeld, daarna gaan schepen waar geen Engels of Nederlands gesproken wordt aan de ketting.