Congres over kennisverlies in Zeeland

MIDDELBURG -
Daar bogen deskundigen zich over de vraag hoe je voorkomt dat kennis weglekt uit Zeeland. De provincie dreigt belangrijke kennis te verliezen door wegtrekkende rijksdiensten, sluiting van kennisintensieve bedrijven, de vergrijzing en de economische crisis in het algemeen.

Leegloop

'De kennisdelta stroomt leeg!' Dat is de alarmerende kop op de site van De Grijze Massa, een stichting die vanuit de Provincie Zeeland is opgericht om samen met bedrijven het probleem van kennisverlies aan te pakken.

Vragen

Wat zijn de economische gevolgen? Hoe staat Zeeland er nu en straks voor? En kunnen we het tij nog keren? Dat zijn enkele vragen die aan bod kwamen.

Kennisbehoud

Tijdens het congres heeft een aantal sprekers hun licht laten schijnen over kennisbehoud in Zeeland. Dat zijn onder anderen filosoof en Zeeuw Ad Verbrugge, Dick van der Wouw van Scoop, Herbert Dettingmeijer van De Grijze Massa en Barbara Oomen, dean van University College Roosevelt.