Terechte vergunning kerntransporten EPZ

BORSSELE -
De rechtszaak over het vervoer van kernafval was aangespannen door Greenpeace. Die milieuorganisatie twijfelt of vervoer van kernafval per trein veilig genoeg is. Greenpeace vindt daarom dat de minister vervoer van kernafval per schip had moeten onderzoeken. Ook betwijfelt Greenpeace of de transporten vanuit Borssele voldoende verzekerd zijn.

Spoor

Volgens de Raad van State moest de minister voor de vergunning alleen de mogelijke gevolgen van het vervoer van kernafval per spoor onderzoeken. En een vervoersvergunning wordt alleen verleend als het kerntransport voldoende verzekerd is.