Plan: getijcentrale in Brouwersdam

BRUINISSE - In 1971 werd de bouw van de Brouwersdam afgerond en werd het meer daardoor afgesloten van de Noordzee. Sinds die tijd is er ook geen getij meer, hetgeen geleid heeft tot een tekort aan zuurstof in het water.

Rapport

De onderzoekscommissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van het rijk, de gemeente, provincie en waterschappen, heeft twee jaar aan het rapport gewerkt.