Zeeuwen willen liefst samen met Brabant

OOST-SOUBURG -
Door de leden van het opiniepanel wordt Noord-Brabant het meeste genoemd als voorkeursprovincie om bij een fusie mee samen te worden gevoegd. Het tegenovergestelde is waar voor een fusie met Zuid-Holland. Die wordt het meeste genoemd als provincie waar Zeeland absoluut niet mee zou moeten fuseren.

Gesprekken

In het regeerakkoord staat dat Nederland op termijn wordt ingedeeld in vijf landsdelen met elk een eigen budget. Dat betekent dat verschillende provincies zullen fuseren. Er is al een plan om Noord-Holland, Utrecht en de Flevopolder samen te voegen. Met de andere provincies moeten nog gesprekken worden gevoerd.

Bezuinigen

De samenvoegingen zouden een goede manier zijn om te bezuinigen op ambtenaren en bestuurders. Tegenstanders zeggen dat de provincies al voldoende samenwerken en benadrukken de eigen identiteit van de provincies. Van de ondervraagde Zeeuwen is 36,3 % voor het plan. Een kleine meerderheid van 55,9 % vindt het een slecht idee en 7,8 % heeft geen mening hierover.

Fuseren

In het regeerakkoord staan ook plannen voor het fuseren van gemeenten. Het kabinet van VVD en PvdA heeft voor ogen dat er over een paar jaar alleen nog gemeenten zijn van 100.000 inwoners of meer. Op dit moment hebben 26 van de 415 gemeenten zoveel inwoners.

Afstand

De gemeentelijke herindeling moet tot kostenbesparing leiden, maar ambtelijke voorzieningen zoals het gemeentehuis liggen voor sommige burgers op een grotere afstand. Ruim een derde van de Zeeuwen is voor het fuseren van kleine gemeentes. Van de ondervraagde Zeeuwen is 35,9 % voorstander van het samenvoegen van gemeenten. Een meerderheid van 60,7 % is ertegen en 3,8 % zegt hierover geen mening te hebben.

Opiniepanel

Deze enquête is gehouden onder leden van het opiniepanel van het actualiteitenprogramma EenVandaag. Onder de leden van het panel wordt regelmatig een opinieonderzoek gehouden. Dat gebeurt in samenwerking met de regionale omroepen, waaronder Omroep Zeeland.