Kloosterzande krijgt eindelijk dorpshuis

KLOOSTERZANDE -
Klankbordgroep

Op initiatief van de gemeente is een klankbordgroep dorpshuis Kloosterzande opgericht. In die klankbordgroep is een afvaardiging van de Katholieke Bond voor Ouderen Kloosterzande en de Dorpsraad Kloosterzande vertegenwoordigd.

Activiteiten

In samenwerking met de klankbordgroep zijn activiteiten die plaats kunnen vinden in het nieuwe dorpshuis in kaart gebracht. Ook zijn de wensen op een rij gezet over aanpassingen van het gebouw Sandeschool, zodat het kan worden ingericht als dorpshuis. Om het voormalige schoolgebouw bouwkundig te kunnen omturnen tot dorpshuis is een bedrag van 165.000 euro nodig.

Toiletten

Zo wordt onder andere de entree aangepast, een grotere centrale ruimte gerealiseerd, de toiletten en de elektrische installatie vernieuwd, een bijdrage geleverd aan de rolstoeltoegankelijkheid en het nodige schilderwerk verricht. Het aanpassen van de buitenruime rondom het gebouw kost 57.000 euro. In totaal is een bedrag van 222.000 euro uitgetrokken.