Rechter: geen anti-hagel geknal in Borsele

BREDA -
De stichting BZZB had een beroep aangetekend tegen de zogenoemde maatwerkvoorschriften die de gemeente aan de fruittelers had verleend. De rechtbank heeft nu bepaald dat de gemeente in acht van de negen gevallen het maatwerkvoorschrift niet had mogen verlenen.

Geluidsoverlast

In het negende geval moet aanvullend onderzoek aantonen of de geluidsnormen wel of niet worden overschreden. Volgens de rechter biedt het bestaande onderzoek in opdracht van de gemeente onvoldoende duidelijkheid over de mate van geluidsoverlast.

Oogst

Voor de fruittelers heeft de uitspraak van de rechter geen gevolgen. Alle fruit is al geoogst, dus in deze tijd van het jaar wordt het anti-hagelkanon sowieso niet gebruikt.

Hagelschade

Een anti-hagelkanon produceert een geluidsgolf, die ervoor moet zorgen dat de vorming van hagelstenen in regenbuien wordt verstoord. Fruittelers gebruiken dit middel om hagelschade aan hun fruit te voorkomen. Maar het gebruik van een anti-hagelkanon maakt veel herrie en dat kan voor geluidsoverlast zorgen.

Maatstaf

In Europese regelgeving is vastgelegd hoeveel geluidshinder omwonenden mogen ondervinden. Daarbij zijn akoestische metingen in woningen van omwonenden de belangrijkste maatstaf. Volgens de BZZB worden die geluidsnormen bij het gebruik van anti-hagelkanonnen in de provincie Borsele overschreden.

Afweging

Meer nog dan deze uitspraak van de rechter is voor de fruittelers de situatie van na 1 januari 2013 erg belangrijk. Dan gaat het nieuwe activiteitenbesluit in. In dat besluit zijn de regels rondom milieuvergunningen vastgelegd. Daarin is nu specifiek vastgelegd dat de gemeenten de afweging moeten maken tussen de belangen van fruittelers en van de omwonenden.

Vergunning

Bovendien wordt in dat besluit het systeem van maatwerkvoorschriften vervangen door een vergunningenstelsel. Dat houdt in dat iedere fruitteler een aanvraag in zal moeten dienen voor een vergunning om een anti-hagelkanon in te kunnen zetten.

Belangen

De gemeente heeft vanaf januari de ruimte om zelf te bepalen of de geluidsoverlast opweegt tegen de belangen van de telers. Gezien de eerder door de gemeente verleende maatwerkvoorschriften is de kans groot dat in veel gevallen de vergunningen zal worden toegekend.

Verzet

De stichting BZZB heeft aangegeven die vergunningsaanvragen aan te vechten. Het standpunt van de stichting is duidelijk: "Zolang de geluidsnormen worden overschreden zal de stichting zoch tegen het gebruik van anti-hagelkanonnen verzetten", aldus voorzitter Rinus Antonisse van de stichting.