Veel klachten bij Ombudsman over Orionis Walcheren

MIDDELBURG -
In 2011 zijn er in totaal 146 klachten ingediend bij de Zeeuwse Ombudsman, 18 daarvan hadden betrekking op Orionis. Volgens Daan Sauer, voorzitter van de Zeeuwse Ombudsman, is dat een aantal dat opvalt.

Fusie

De Sociale Dienst Walcheren fuseerde in 2011 met de Kredietbank Walcheren. Een jaar later vond nog een fusie plaats, met het reïntegratiebedrijf Lété en zo ontstond Orionis. Sauer denkt dat de fusies een oorzaak kunnen zijn de vele klachten.

Schuldhulpverlening

Volgens de ombudsman hebben de meeste klachten betrekking op de schuldhulpverlening van Orionis. De termijnen om een krediet te verstrekken zouden vaak overschreden worden. 'Mensen met schulden vormen een kwetsbare groep, wanneer ze bij de overheid aankloppen is het belangrijk dat de hulpverlener snel ingrijpt.'