Code geel voor Zeeland door droogte

OOST-SOUBURG -
Code groen betekent dat er nauwelijks brandgevaar is. Code geel staat voor een verhoogd brandgevaar, code oranje geeft aan dat er een groot brandgevaar is. Code rood houdt in dat het extreem droog is in natuurgebieden, bossen en heides.

Code rood

De laatste keer dat Zeeland code rood kreeg was vorig jaar, in het voorjaar. Bij code rood geldt er in die gebieden een stookverbod voor tuinafval, er mag niet gerookt worden, barbecueën is verboden en ook andere vormen van open vuur zijn niet toegestaan. In sommige gevallen kunnen natuurgebieden zelfs afgesloten worden voor publiek.

Voorlichting

Bij extreme droogte wordt meer voorlichting gegeven. De brandweer werkt dan nauw samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. En de dagelijkse controle in de risicogebieden wordt verhoogd.