Ex-psychiatrisch patiënt wil taboe doorbreken

KLOETINGE -
Mensen met ernstige problemen willen niet altijd geholpen worden. Soms is ingrijpen dan toch nodig, omdat ze een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen. Dan is een opname in een instelling mogelijk, ook als iemand dat zelf niet wil. Eenzame opsluiting en gedwongen toedienen van medicatie kunnen deel uitmaken van de therapie.

Stijging

Het aantal gedwongen opnames van psyschiatrische patienten in Zeeland is sinds 1996 met 50% toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van GGZ-instelling Emergis in Kloetinge. Een verzoek tot gedwongen opname kan komen van een huisarts, psychiater of een familielid van de patiënt. Een burgemeester of rechter besluit uiteindelijk of een iemand gedwongen behandeld moet worden.

Oorzaken

Het aantal gedwongen opnames is de laatste jaren toegenomen doordat afwijkend gedrag minder getolereerd wordt. Daarnaast staan mensen meer als individu in de maatschappij dan als groep. En ook de economische teruggang kan een oorzaak zijn van de toename.