Thermphos: vergunning aanpassen na dwangsom

Als Thermphos opnieuw in de fout gaat bij het uitstoten van cadmium, dan moet het vijftigduizend euro boete betalen.

Gemiddeld

Volgens De Ruiter stoot Thermphos gemiddeld onder de norm uit. In de huidige vergunning is een maximum afgesproken voor alle cadmium-uitstoot. Als het aan Thermphos ligt, is een maximum voor de gemiddelde uitstoot realistischer omdat het bedrijf pas in 2014 de toegestane uitstoot kan garanderen.

Boetes
Volgens provinciebestuurder George van Heukelom heeft Thermphos de afgelopen vier maanden vijf keer de norm overschreden. Het bedrijf krijgt zes weken de tijd om maatregelen te nemen. Als de fosforfabriek daarna nog eens te veel cadmium uitstoot worden boetes opgelegd van 50.000 euro per keer, met een maximum van twee ton.