'Ziekenhuizen moeten hun krachten bundelen'

OOST - SOUBURG -
De provincie wil ook dat er nieuwe kleine zorgcentra komen omdat deze de zorg dichter bij de burger brengen.

Markt

Andere conclusies zijn dat de zorg steeds meer een markt wordt en dat een kwart van de Zeeuwen naar een ziekenhuis buiten Zeeland gaat. Nadruk wordt gelegd op de samenwerking van de twee ziekenhuizen in Zeeland, het ADRZ en Zorgsaam.

CZ

Verder zou de provincie graag zien dat er een grotere rol komt voor CZ, de grootste zorgverzekeraar in Zeeland.

Aan de slag

En hoewel de provincie geen zeggenschap heeft hierin, hoopt ze dat de verschillende zorgpartijen in Zeeland met de visie aan de slag gaan.