Van oorsprong Sluise schrijfster in opspraak

OOST-SOUBURG -
Lempereur werd als Daniël geboren in Sluis en liet zich ombouwen tot vrouw: Valèrie Lempereur. Volgens de Volkskrant leidde ze een leven vol drugsgebuik en prostitutie. Ze kickte af, en begon een carrière als journalist. Daarbij zou ze dubieuze methodes gebruiken om aan verhalen te komen. Zo deed ze zich voor als de vriendin van NOS-icoon Charles Groenhuijsen om een gevangenis binnen te komen.

Prostitutie

Ook schreef ze, onder het pseudoniem Patricia Perquin, verhalen en een boek over haar ervaringen in de prostitutie. Op basis daarvan werd ze geraadpleegd door wethouder Lodewijk Asscher van Amsterdam tijdens zijn opschooncampagne van de wallen. Maar volgens diverse bronnen uit de prostitutie heeft ze van alles verzonnen.

Rechter

Valèrie Lempereur heeft tevergeefs geprobeerd om haar echte naam via de rechter uit het artikel van de Volkskrant te houden. Maar die heeft haar niet in het gelijk gesteld.

Reactie

Reactie van Prometheus op artikel in de Volkskrant:
In de Volkskrant van 9 maart is een artikel verschenen over onze auteur Patricia Perquin. Prometheus heeft het boek 'Achter het raam op de Wallen' uitgebracht waarin Perquin
schrijft over de tijd dat zij als prostituee werkte. De Volkskrant vraagt zich in het artikel af of de gebeurtenissen in het boek zo hebben plaatsgevonden als beschreven.
Welke beschrijvingen dan volgens de krant niet juist zouden zijn, wordt in het stuk van drie pagina’s helaas niet vermeld.
Door de publicatie is in de media het beeld ontstaan dat Perquin niet als prostituee zou hebben gewerkt en is zij een oplichtster genoemd.
Wij distantiëren ons van dergelijke beschuldigingen. Het boek van Perquin is gebaseerd op haar eigen ervaringen. Ook de Volkskrant schrijft dat ze “wel degelijk achter
de ramen stond.”
Het artikel creëert wel een beeld van een Perquin als een leugenaar en bedriegster. Gebeurtenissen van soms dertig en twintig jaar geleden, worden aangehaald om dat
beeld te bevestigen. Wij zijn geschokt dat de Volkskrant meent op deze kwaadwillende wijze over onze auteur te moeten schrijven en hopen nog lang met haar te kunnen samenwerken.