Dreigende sluiting Torentijd dramatisch en onacceptabel

MIDDELBURG -
De mogelijke sluiting van gevangenis Torentijd staat in vertrouwelijke stukken van het ministerie van Veiligheid en Justitie die in handen gekomen zijn van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur. In die plannen staat dat ruim één derde van alle gevangenissen in Nederland gaat sluiten.

Peijs
Karla Peijs, commissaris van de Konigin, is verrast door de dreigende sluiting. "Ik had het niet verwacht omdat de gesprekken over het verdwijnen van andere rijksdiensten nog lopen. Het is langzamerhand om wanhopig van te worden." Volgens Peijs blijft het belangrijk om aan de bel in Den Haag te trekken en vanuit Zeeland de netwerken in beweging te zetten.

Veiligheid

Torentijd zou één van die gevangenissen zijn. 'Dat heeft gigantische gevolgen voor de werkgelegenheid in de regio', aldus CNV. De vakbonden maken zich ook zorgen over de veiligheid in de gevangenissen. In de plannen staat dat er meer gevangenen in één cel komen. 'Voor het personeel en de gevangenen heeft dat ongetwijfeld gevolgen. De risico's worden groter'. De gezamenlijke bonden zijn acties aan het voorbereiden.

Advocaten

Vanuit de advocatuur wordt eveneens negatief gereageerd op de dreigende sluiting van Torentijd. Strafrechtadvocate Virginie Serrarens uit Middelburg wijst op de nadelige gevolgen voor onder meer familie van gedetineerden. Die zullen meer tijd en geld kwijt zijn als ze hun familielid buiten Zeeland moeten bezoeken.

Onacceptabel

Burgemeester Harald Bergmann van de gemeente Middelburg vindt het onacceptabel als gevangenis Torentijd uit Zeeland zou verdwijnen. Bergmann vreest dat als Torentijd gesloten wordt, de politie veel tijd kwijt is met het afhandelen van arrestanten. Nu brengt de politie arrestanten naar Torentijd en daar wordt verder alles door de gevangenismedewerkers afgehandeld. Als de gevangenis moet sluiten, komt dat werk weer bij de agenten te liggen. Dat kost extra geld en capaciteit.
Samen
De burgemeester vindt dat er Zeeland-breed opgetrokken moet worden om duidelijk te maken dat het onacceptabel is dat voorzieningen één voor één uit Zeeland verdwijnen. Hij heeft met de directeur van de gevangenis Peter Baaijens en Commissaris van de Koningin Karla Peijs gesproken, om te kijken wat ze kunnen doen tegen de mogelijke verdwijning van de gevangenis.

Vragen

Het Tweede Kamerlid Albert de Vries uit Middelburg heeft samen met enkele PvdA-collega's schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Teeven van Justitie over de plannen voor het bezuinigen op gevangenissen.