Tekort aan zoetwater voor Walcherse boeren

OOSTKAPELLE -
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Waterhouderij Walcheren in samenwerking met Rijkswaterstaat en ZLTO. Het project wordt in Zeeland uitgevoerd, omdat hier nauwelijks aanvoer van zoetwater uit rivieren is.
Het onderzoek moet een goed beeld geven van de zoetwatervoorziening op Walcheren via regenwater.