Bleker: experts zijn het eens met sparen Hedwige

MMADORP -
De deskundigen, Dr Harro Heye en Professor Justus van Beusekom uit Duitsland hebben het Deltaresrapport onder de loep genomen. Op basis van dat rapport heeft het kabinet besloten de Hedwigepolder te sparen en op andere manier de natuur in de Westerschelde te herstellen. Die compensatie is nodig, omdat door het uitdiepen van de rivier natuur verloren is gegaan. Het kabinet wil de Schorer- en Welzingepolder bij Ritthem onder water zetten.
Eind vorig jaar eiste de Europese Commissie dat het kabinet wetenschappelijk beter moest onderbouwen waarom de Hedwigepolder niet ontpolderd mocht worden.
Volgens de staatssecretaris kan de Europese Commissie niet verplichten op welke manier Nederland natuurdoelen realiseert. “De Commissie kan Nederland niet dwingen om de Hedwigepolder te ontpolderen.”

Staatssecretaris Bleker meldt dit in een brief aan de Tweede Kamer