OR kritisch over voorgenomen ontslagen bij Provincie

MIDDELBURG -
Volgens OR-voorzitter Wijtze Barkhuijsen is het laatste woord nog niet gesproken over de inkrimping van het ambtenarenapparaat. De Provincie wil niemand gedwongen ontslaan, daarom is er een afvloeiingsregeling voor ambtenaren van 57 jaar en ouder.

Verdubbeling

In 2010 werd al duidelijk dat er 80 voltijdbanen bij de Provincie moesten verdwijnen. Dat aantal verdubbelt nu vanwege Rijksbezuinigingen op de provincies en omdat er een ander takenpakket komt.
De OR wil snel duidelijkheid over de nieuwe taken van de Provincie als straks een kwart van de provinciale ambtenaren verdwijnt. Volgens Barkhuijsen gaat de burger de inkrimping voelen. Zo kan het zijn dat subsidie-aanvragen langer blijven liggen dan nu het geval is.