Stadhuisbeelden Veere kunnen gerestaureerd worden

VEERE - De beelden lijden aan schimmel, verzanding en aantasting door micro-organismen. Sommige zijn in netten verpakt vanwege afbrokkeling. De gerestaureerde beelden worden teruggeplaatst na de aankomende restauratie van het stadhuis.

Onderzoek

Hoornaard was donderdag naar de Grote kerk van Veere gekomen om de stadhuisbeelden aan een eerste onderzoek te onderwerpen. Van de zeven beelden zijn er vijf goed te restaureren. Twee beelden zijn ernstiger beschadigd en moeten verder onderzocht worden. De restauratie van deze twee is ingewikkelder maar wel mogelijk.

Brokstukken

De beelden van zandkalksteen zijn in oktober van het stadhuis afgehaald. Door erosie en verwering waren de beelden er zo slecht aan toe dat er stukken van afbraken en de voetgangers langs het stadhuis gevaar liepen. Ze staan sindsdien ingepakt en opgeslagen in de Grote kerk in Veere.

Replica's

Het gaat om zandstenen replica's van zestiende-eeuwse beelden. De replica's zijn in 1933 gemaakt door beeldhouwer Oswald Wenkebach.

Originelen

De originele beelden uit 1517-1518 zijn gemaakt door de Mechelse beeldhouwer
Michiel Ywijnz en staan nu in Museum De Schotse Huizen in Veere. Deze laatste beelden zijn ook onlangs geconserveerd door de Brusselse conservator-restaurateur.

Beelden

Het gaat om Hendrik II van Borsele, Wolfert VI van Borsele, Philps van Bourgondië Adolf van Bourgondië, Janna van Halewijn, Charlotte van Bourbon Montpensier, en Anna van Borsele.