Onderzoek dijkversteviging Zeeland

MIDDELBURG -
Bij de huidige manier van werken om de dijken te versterken blijkt dat bij het weghalen van de oude bekleding de ondergrond zo slecht is dat deze ook vervangen moet worden. Door de oude bekleding te laten liggen en daar overheen een nieuwe te leggen zou de dijk ook versterkt kunnen worden. Dat gaat nu onderzocht worden.

Proef

De proef begint volgende week in een laboratorium in Flevoland, waar een dijk is nagebouwd.