Oosterschelde mogelijke val voor bruinvissen

OOST-SOUBURG -
In haar onderzoek stuitte Jansen op een opmerkelijk fenomeen: bruinvissen zwemmen de Oosterschelde wel in, maar niet uit. In haar onderzoek wijst Jansen op een mogelijke relatie met de stormvloedkering. Die beïnvloed blijkbaar het gedrag van de bruinvissen.

Verhoudingsgewijs

Daar komt bij, dat uit tellingen blijkt, dat er veel bruinvissen dood gaan in de Oosterschelde. Zo werden in 2011 in de Oosterschelde 61 bruinvissen geteld. In hetzelfde jaar werden 20 strandingen van de beesten gemeld. Aan de Noordzeekust spoelen verhoudingsgewijs veel minder bruinvissen aan.

Val

Jansen: ''Omdat in de Oosterschelde een hogere sterfte van bruinvissen is dan in de Nederlandse kustzone, zou dat gebied wel eens een ecologische val kunnen vormen. Hieruit blijkt dat zelfs half-open structuren (...), toch nog een grote invloed kunnen hebben op aantallen en verspreiding van trekkende zeezoogdieren.''

Voorzichtig

Jansen is overigens zeer voorzichtig in haar conclusies. De stelling, dat de stormvloedkering de oorzaak is van de grote sterfte van bruinvissen in de Oosterschelde, gaat haar te ver. ''Dat is aan anderen om te onderzoeken.'' Desondanks geeft ze wel het advies om bij grote waterwerken vooraf te onderzoeken welke effecten het project heeft op de zeezoogdieren