Kabinet: visserij komend jaar nog helpen

DEN HAAG -
Doel is om drie aspecten in gebieden met visserij te versterken: de werkgelegenheid, de concurrentiekracht van de plaatselijke economieën en de sociaal-culturele identiteit van vissersdorpen. Zeeland is een van de visserijgebieden die is aangewezen door het Rijk.