Aantal dwangopnames in Zeeland fors toegenomen

KLOETINGE - Een verzoek tot gedwongen opname kan komen van een huisarts, psychiater of een familielid van de patiënt. Een burgemeester of rechter besluit uiteindelijk of een iemand gedwongen behandeld moet worden.
Bij Emergis worden patiënten intern geholpen, maar komen ook veel mensen op spreekuur. Van de opgenomen patiënten verblijft één op de vijf gedwongen in de instelling.
Het aantal gedwongen opnames is de laatste jaren toegenomen doordat afwijkend gedrag minder getolereerd wordt. Daarnaast staan mensen meer als individu in de maatschappij dan als groep. En ook de economische teruggang kan een oorzaak zijn van de toename.
De komende dagen maken we portretten van mensen die met gedwongen opnames te maken hebben. Als patiënt, maar ook als familielid, partner en behandelaar.
Vandaag komt psychiater Gerco Blok van Emergis aan het woord.