'Betere coördinatie bezuinigingen nodig'

OOST-SOUBURG -
Volgens De Vries weet bij de overheid de linkerhand soms niet wat de rechterhand doet. Dat kan als gevolg hebben dat kort na elkaar in een krimpgebied als Zeeland het belastingkantoor, de gevangenis en de sociale verzekeringsbank sluiten. Deze vallen alle drie onder een ander ministerie.

Problemen

De Vries wil, dat de rijksoverheid meer oog heeft voor de gevolgen van allerlei bezuinigingsmaatregelen. Hij wijst erop dat na het vertrek van rijksdiensten gezinnen met kinderen volgen. En in het kielzog hiervan verdwijnen ook de slager en bakker uit de dorpen. "Door een goede coördinatie kan je deze problemen voorkomen'', aldus De Vries.

Debat

Dinsdagmiddag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de krimpgebieden.