Uitvoering project Rammegors bekend

SINT PHILIPSLAND -
Door eb en vloed in het Rammegors terug te brengen komen er meer schorren en slikken in het gebied. Het getij komt binnen via een waterdoorlaat in de Krabbenkreekdam.

Zandhonger

Het verlies van slikken, zandplaten en schorren in de Oosterschelde wordt hiermee gecompenseerd. Deze kalven sinds de Deltawerken af door de zogeheten zandhonger.

Begroeiing

In het Rammegors wordt dit jaar begonnen met het weghalen van de begroeiing en wordt een brede geul gegraven om het water bij vloed binnen te laten. Rijkswaterstaat verwacht dat het werk in het Rammegors in totaal twee jaar duurt.