CDA betreurt onder water zetten Hedwigepolder

OOST-SOUBURG -
Het CDA vindt het een slecht plan omdat vruchtbare landbouwgrond wordt afgegraven ten behoeve van natuur, waarvan volgens de partij de natuurwaarde in het kader van natuurherstel op langere termijn onzeker is.

Procedures

Ook hadden burgers en organisaties volgens het CDA meer betrokken moeten worden bij het besluit. Verder is de partij bang dat voor lange juridische procedures, die zullen leiden tot vertraging en voortdurende onzekerheid.