Verlenging van project schoolverlaten

MIDDELBURG -
In de Oosterschelderegio is het aantal schoolverlaters afgenomen van 4% in 2005 tot 2,6% in 2011. Op Walcheren daalde de uitval van 4,7% naar 3,3% en in Zeeuws-Vlaanderen van 4% naar 3,2%.

Verbetering

De scholen hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt. Zo is de overgang van voortgezet onderwijs naar beroepsonderwijs fors verbeterd. Er zijn in het beroepsonderwijs opvangklassen gerealiseerd voor leerlingen die niet met hun opleiding door kunnen gaan. Binnen het voortgezet onderwijs is de GGD ingezet om het schoolverzuim snel aan te pakken.