Ziekenhuizen willen krachten bundelen

OOST-SOUBURG -
Door bepaalde soorten zorg te concentreren op één plek kunnen specialisten en andere zorgverleners beter met elkaar samenwerken en kennis uitwisselen. Voor de patiënten betekent dit, dat ze de benodigde zorg binnen de provinciegrenzen kunnen krijgen.

Visie

De twee Zeeuwse ziekenhuisorganisaties werken al samen, maar willen in één gezamenlijke visie vastleggen hoe en op welke terreinen hun krachten beter gebundeld kunnen worden. Er zijn geen plannen voor een fusie.

Samenwerken

Op dit moment wordt al bij verschillende specialismen samengewerkt tussen de twee Zeeuwse ziekenhuizen. Voorbeelden daarvan zijn oogheelkunde, geriatrie, de apotheken en de laboratoria.

Specialismen

In de toekomst gaan meer specialismen samenwerken. Waar de kwaliteit van de zorg onder druk staat door versnippering, worden afspraken gemaakt en wordt mogelijk de zorg geconcentreerd op één plek. ,,Voor sommige patiënten betekent dat, dat ze verder moeten rijden. Maar de zorg blijft in ieder geval in Zeeland'', laat een woordvoerder weten. Bij het dotteren gebeurt dit al.

Praktijk

Op dit moment is nog onbekend welke specialismen in de toekomst mogelijk geconcentreerd worden op één plek. ,,Dat zal vooral de praktijk moeten uitwijzen en daarover wordt de komende tijd regelmatig overlegd tussen de beide ziekenhuizen.''