Roze belweek vraagt aandacht voor roze oudere

OOST-SOUBURG -
De Roze Belweek wordt georganiseerd door Roze 50+ Nederland. Dit is een samenwerkings­verband tussen de Algemene Bond voor Ouderen (ANBO), COC Nederland, MOVISIE en Schorer.

Verhalen

Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender senioren kunnen in de week van drie oktober hun verhaal kwijt op het gratis telefoonnummer 0800-6236233. Die verhalen kunnen gaan over welzijn en geluk, over discriminatie en afwijzing, over de plannen en wensen voor de toekomst. Wat vinden roze ouderen prettig en op welke punten kan hun leven beter? Voelen ze zich geïsoleerd of hebben ze voldoende contacten? Wonen ze zelfstandig, en hoe bevalt dat? Wonen ze in een zorginstelling, en hoe goed of slecht voelen ze zich daar thuis? Alle verhalen en signalen zijn welkom.

Iedereen

De Roze Belweek is nadrukkelijk ook bedoeld voor iedereen in de omgeving van homo- ouderen: familieleden, vrienden, buren, mantelzorgers. En voor zorgprofessionals, want verhalen uit de zorg mogen niet ontbreken.

Tweede keer

Het is de tweede keer dat deze belweek plaatsvindt. De eerste belweek die vijf jaar geleden werd georganiseerd, was het startschot van een grote en meerjarige campagne om roze ouderen zichtbaar te maken. De resultaten ervan zijn gebundeld in het Groenboek Belweek Roze Ouderen 2006. Met de tweede belweek wil Roze 50+ Nederland onderzoeken hoe het er nu voor staat met roze ouderen.

Groenboek

Het doel van de roze belweek is om inzicht krijgen in het leven en de positie van roze ouderen. Het gaat daarbij om persoonlijk welbevinden maar ook het welbevinden als patiënt of cliënt. De bevindingen worden vastgelegd in een zogeheten Groenboek, dat wordt geschreven door Judith Schuyf van Movisie. Dit boek wordt eind oktober gepresenteerd aan D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra. Zij is ambassadeur van de roze belweek.