Delta-topman doet beroep op informateurs

MIDDELBURG -
Nu het overleg tussen informateurs en politieke partijen in volle gang is, wijst Frohn erop Nederland behoefte heeft aan duidelijke keuzes. Volgens hem kan het best worden geinvesteerd in biomassa-energie omdat dat efficiënter is dan geld steken in zonne-, wind- of getijdenenergie.
Delta wil de kolencentrale van Borssele die het voor 70 procent in eigendom heeft ombouwen tot biomassacentrale.