Plan: duikers Oosterschelde laten betalen

OOSTERSCHELDE -
Elk jaar worden in de Oosterschelde zo'n 400.000 duiken gemaakt. Binnenkort praat het bestuur van Nationaal Park Oosterschelde over dit plan met de Nederlandse Onderwatersport Bond.

Duiklokaties
Uit een onderzoek vorig jaar onder Nederlandse en Belgische duikers in Zeeland blijkt dat een grote meederheid van de duikers bereid is geld te betalen voor behoud, onderhoud en verbetering van duiklocaties in Zeeland.